Blog

Upalna sobota z palącym słońcem i rodzinną wycieczką na Błatnią nowym szlakiem
Z Doliny Wapienicy na Błatnią, z Błatniej na Klimczok, z Klimczoka do Doliny Wapienicy.
Kategorie